Kontakt

 

Manažér ubytovacích zariadení

 

Zuzana Škorubová

0914 321 023

zuzana.skorubova@sisipuchov.sk

 

Prevádzkovateľ

Gimax Logistics, s. r. o.

T. Vansovej 1054,

020 01 Púchov

IČO:  36 316 725

DIČ:2020110521 

IČ DPH: SK 2020110521

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 

12472/R